Servei de prevenció del consum de drogues

Servei d'atenció a les persones, amb necessitat d'informació específica en matèria de prevenció i/o de tractament del consum d'alcohol, tabac i altres substàncies que creen addicció. Derivació a serveis especialitzats del Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAD) del Consell de Mallorca.

Destinataris

Persones empadronades.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Actuacions específiques del Pla de Drogodependències: prevenció i inserció social; control de l'oferta de drogues; prevenció comunitària amb famílies, infants, joves i mediadors socials.
Aprovat el Pla de Drogodependències d'Esporles.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Estar empadronat/da al municipi

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Rebre el servei de prevenció del consum de drogues

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles