Servei d'atenció i suport psicosocial

Suport psicosocial per facilitar l'adaptació a l'entorn social i fomentar-ne la integració.

Destinataris

Persones amb necessitats d'atenció i suport psicosocial

Fi de la via administrativa

No

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones usuàries de Serveis Socials.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Rebre suport psicosocial

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles