Servei d'orientació laboral

Atenció a les persones en situació de risc o d'emergència social, que necessiten informació específica en matèria de formació i d'orientació laboral.

Destinataris

Persones usuàries de Serveis Socials.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Servei gratuït, no té copagament.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Estar empadronat/da al municipi.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Orientació laboral

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles