Servei de menjador social

Els menús que se serveixen tenen totes les garanties de sanitat, higiene, conservació, varietat i equilibri dietètic.
Les persones usuàries gaudeixen d'una alimentació adequada i, alhora, d'un espai que els permet fomentar les relacions socials.
El servei de menjador social es presta al Centre de Dia de l'Ajuntament d'Esporles.

Destinataris

Persones empadronades al municipi.

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Formularis
Taxes

Preu públic de servei de menjador al Centre de Dia
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Estar empadronat/da al municipi.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei de menjador social

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles