Autoliquidació d'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per alta de vehicle

Pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Una vegada realitzat l'ingrés es podrà matricular el vehicle a la Prefectura de Trànsit.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Forma de pagament: Banc

Lloc

Telem.: http://www.atib.es.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles