Sol.licitud d'autorització de venda en mercats setmanals

Té per objecte presentar un sol.licitud per rebre una autorització i poder exercir legalment la venda de productes en mercats ambulants setmanals

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament:

Taxa per Ocupació de Mercats
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 Reglament de Serveis de Mercat)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Manteniment

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles