Permís d'instal·lació d'activitats permanents menors

Obtenir el permís d'instal·lació d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com a menors per la legislació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament:

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titular actual de permís d'instal·lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal·lació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles