Sol.licitud canvi de titular de comptador

Demanar el canvi de titular d'un comptador d'aigua per un immoble unifamiliar, plurifamiliar, una obra o un local comercial

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Un cop presentada la documentació demanada, serà revisada pel tècnic competent i posteriorment es notificarà al promotor la resolució del canvi de titularitat.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa de subministrament d'aigua
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser titular de la propietat o posseir autorització del propietari

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de titularitat

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles