Servei de menjar a domicili

Distribució d'alimentació saludable i equilibrada a persones que tenen dificultats per fer les activitats de la vida diària i/o dificultats socioeconòmiques, per contribuir a la integració i a l'estada de les persones en el seu entorn habitual.
Copagament: Si.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La persona pot sol·licitar el servei per dia o per mes.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Formularis
Taxes

Taxa de servei de menjador a domicili
Forma de pagament:

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Empadronament en el municipi
Majors de 65 anys d'edat amb dificultats en l'autonomia personal o persones sense limitació d'edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que afecti la seva autonomia personal
Aquestes limitacions en l'autonomia personal han d'estar relacionades amb la impossibilitat de preparar menjar

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei de menjador a domicili

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles