Llicència d'instal·lació, obertura i funcionament d'activitats temporals

Obtenir el permís d'obertura i funcionament d'una activitat en recinte tancat, cobert o a l'aire lliure, que no tinguin caràcter fix en l'espai ni permanent en el temps.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar l'informe tècnic integrat.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Ser titular de l'activitat (qui pretengui desenvolupar-la)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'instal·lació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles