Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'obertura i funcionament d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut del que necessiten de major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal.lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cal aportar:
-Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent major,
-Certificat de finalització redactat pel tècnic director de l'activitat.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal·lació de l'activitat en qüestió

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obertura

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles