Canvi de titularitat del permís d'instal lació d'activitats permanents

Tramitar el canvi de titularitat del permís d'instal lació d'una activitat permanent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Omplir el formulari d'instància general i especificar el tràmit que es vol realitzar

Documentació

*En el cas d'activitats permanents menors i innòcues:

Sol·licitud (omplir el formulari d'instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
Declaració responsable de la persona que transmet

*En el cas d'activitats permanent majors:

-Instal·lació:

Sol·licitud (omplir el formulari d'instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)

-Obertura:

Declaració responsable de la persona que transmet
Sol·licitud (omplir el formulari d'instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de titular

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles