Sol.licitud de connexió a la xarxa de sanejament

Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre embornal de propietat particular

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per connexió a la xarxa de clavegueram
Forma de pagament:

Taxa anual de l'us de la xarxa de clavegueram
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis

Terminis

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Connexió a la xarxa de sanejament

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles