Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar el canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Si es sol·licita la inscripció per trasllat de residència, indiqueu a la casella corresponent el municipi i la província de procedència. Si precediu de l'estranger, indiqueu el país i, si s'escau, el consolat espanyol on estàveu inscrit.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Els ciutadans tenen dret de conèixer la informació que consta al Padró sobre la seva persona i d'exigir-ne la rectificació quan sigui errònia o incorrecta.

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles