Baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants

Té per objecte donar de baixa per ofici a les persones inscrites al Padró Municipal d'Habitants que ja no resideixen al municipi, el tràmit el demanarà la persona titular o arrendatària de l'habitatge.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El tràmit ho podrà sol·licitar la persona titular o arrendatària de l'habitatge.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Baixa en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles