Llicència de parcel.lació, reparcel · lació, agregació o segregació

Té per objecte la parcel.lació, agrupació i / o segregació de parcel.les, en tot tipus de sòl, d'acord amb les condicions urbanístiques marcades pel planejament

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar:
-3 còpies del projecte visat,
-nota registral de la propietat,
-escriptura de la propietat.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxes urbanístiques
Forma de pagament:

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari del sòl

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de parcel.lació, reparcel · lació i / o segregació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles