Certificat de finalització d'obres

Un particular demana a l'Ajuntament l'expedició d'un certificat de finalització de les obres desenvolupades, a efectes de la presentació davant notari, de demanar alguna subvenció, de demanar cèdula d'habitabilitat, etc.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Una vegada acabades les obres; el termini màxim pel qual es concedeix una llicència d'obra major és de 24 mesos, encara que si les obres s'acaben abans o el termini concedit per a la llicència és inferior a aquests 24 mesos, el certificat de finalització d'obres es pot sol·licitar abans.
La sol·licitud d'aquest certificat és obligatòria.
En cas de transcurs del termini, es podrà denunciar la mora davant el Consell Insular de Mallorca a l'efecte de l'expedició de la cèdula d'habitabilitat (mitjançant subrogació).
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde.

Tràmits

Soli·licitud de certificat de finalització d'obres

Soli·licitud de certificat de finalització d'obres

Documentació

Soli·licitud de final d'obra (omplir el formulari d'instància general i especificar el tràmit que es vol realitzar)
Manual d'ús i manteniment de les instala·lacions.
Número de l'expedient d'obra inicial.
Certificació de final d'obra emesa per l'arquitecte responsable de les obres.
Justificant d'haver presentat el model 902 al Centre de Gestió Cadastral.
Pagament de la taxa per expedició de documents, que heu de pagar en recollir el certificat.
Fotografies de diferents angles de la construcció.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

20 dies

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de finalització d'obres

Organisme responsable

Ajuntament d'Esporles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles