Informe d'arrelament social

Sol.licitar l'informe municipal d'arrelament social per a la tramitació d'una autorització temporal de treball i residència per raons d'arrelament, així com l'obtenció d'una còpia de l'informe emès amb l'acreditació de la seva presentació a la subdelegació del Govern

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Derivació si es considera a serveis especialitzats de l'Oficina d'Atenció a la Persona Nouvinguda (OFIM) del Consell de Mallorca.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser major d'edat
Empadronament al municipi
Acreditar més de tres anys de residència continuada a Espanya
Tenir contracte laboral

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe d'arrelament social

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles