Certificat de residència (viatges)

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Podeu obtenir els certificats de viatge a les oficines municipals o per internet: Podeu fer-vos un usuari i obtenir-los sempre que us facin falta a través de la pàgina web. Per tenir un usuari heu de dirigir-vos a l'Ajuntament i presentar una instància emplenada. Per obtenir el certificat d'un menor amb el qual estigueu empadronat haureu d'introduir la data de naixement del menor.
Com obtenir el Certificat de residència (AMB USUARI)
Per utilitzar aquest servei heu d'introduir l'usuari i el PIN prèviament obtinguts a les oficines del vostre ajuntament en aquest enllaç:
Per obtenir el certificat d'un menor amb el qual estigueu empadronat haureu d'introduir la data de naixement del menor.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de residència (viatges)

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles