Inscripció a les activitats del Punt Jove

S'ofereix el servei de Dinamització Juvenil que consisteix en oferir un ventall d'activitats de formació, oci i temps lliure ofertades i dirigides a joves. Us podeu inscriure en les possibles activitats organitzades al Punt d'Informació Juvenil d'Esporles.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El cost de l'activitat estarà en funció de la mateixa

Termini màxim per a la resolució

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a l'activitat sol.licitada

Organisme responsable

Joventut

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Joventut

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles