Sol.licitud de gual

Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles en locals o finques. Aquesta llicència implicarà la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i el seu propi.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El propietari no té dret a aparcar davant del seu propi gual.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals)
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de gual

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles