Ajuda i suport als estudiants universitaris per a la tramitació de matrícules, beques, etc.

Des del Punt d'Informació Juvenil d'Esporles es dóna suport i assessorament en línia, per telèfon o presencial per a la tramitació de matrícules o l'obtenció de beques universitàries.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ajuda de tramitació sol.licitada

Organisme responsable

Joventut

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Educació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles