Permís per inhumacions i lloguer de nínxols

Demanar autorització per a l'enterrament d'una persona difunta i, si fa el cas, la concessió temporal de l'ús funerari de nínxols

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per inhumacions
Forma de pagament:

Taxa de lloguer de nínxols
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per inhumació i lloguer de nínxols

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles