Canvi de titularitat del dret d'ús funerari

Sol.licitud de transmissió de la titularitat o cotitularitat de la concessió de l'ús temporal de sepultures per reversió, mort de la persona titular o nomenament de cotitular

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per tramitació de títols
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

El nou i l'anterior titular han de ser familiars fins al quart grau en línia directa o hereu testamentari un altre

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat del dret d'ús funerari actualitzada

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles