Servei d'informació i orientació (serveis socials)

Atén a les persones, a les famílies o als grups que plantegen demandes socials en general. Ofereix informació específica en matèria d'atenció primària en drets, recursos, prestacions, procediments i alternatives en matèria de cobertura social.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Cal sol·licitar cita prèvia.
(Aquest procediment pot ser l'inici de diversos procediments)

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Atenció primària individual i informació i orientació personalitzada

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles