Servei de teleassistència per a víctimes de violència de gènere

Prevenció d'agressions de violència de gènere o minimització de les seves conseqüències establint un entorn de seguretat i, en cas necessari, possibilitant la intervenció immediata amb mobilització dels recursos d'atenció necessaris.

Destinataris

Dones

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Es tracta d'un servei que presta Creu Roja. L'Ajuntament realitza el tràmit previ a la prestació del servei

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

No conviure amb la persona o persones que l'han sotmès a maltractament, comptar amb una ordre d'allunyament o una ordre de protecció, sempre que el jutge que la va emetre no consideri contraproduent aquest servei per a la seguretat de la usuària.

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Teleassistència assignada a la dona

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles