Reserva de dia i hora per celebrar el matrimoni civil a l'Ajuntament d'Esporles

Celebració del casament civil

Destinataris

Persones interessades

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per celebrar el matrimoni civil a Esporles caldrà fer la tramitació prèvia de l'expedient de matrimoni al Registre Civil o Jutjat de Pau del municipi on està empadronat/da un dels dos contraents.

Per tramitar l'expedient de matrimoni, un dels sol·licitants ha de residir, almenys en els darrers 3 mesos, en el municipi on s'inicia l'expedient (és un requisit tant per a espanyols com per a estrangers).

Una vegada el Registre Civil o Jutjat de Pau des d'on heu tramitat l'expedient us informi que aquest ja ha estat enviat al Jutjat de Pau d'Esporles, podeu telefonar a l'Ajuntament per reservar dia i hora, segons disponibilitat.

Tràmits

Celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament d'Esporles

Documentació

- Instància de sol·licitud de matrimoni civil a l'Ajuntament.
- DNI dels dos membres de la parella (fotocòpia).
- DNI de les dues persones majors d'edat que actuïn com a testimonis de la parella el dia del casament (fotocòpia).

Òrgan competent per tramitar

Administració Municipal

Requisits

Caldrà que la taxa s'hagi liquidat abans de la data de celebració del matrimoni.

Terminis

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Celebració del matrimoni civil a l'Ajuntament d'Esporles oficiada per l'alcalde/essa o el/la regidor/a en qui delegui

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles