Sol.licitud d'espais i materials municipals

Té per objecte demanar espais i materials de l'ajuntament per a realitzar activitats diverses. Aquests materials poden ser projectors, taules, cadires etc.

Destinataris

Associacions i ciutadans

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Els espais municipals es cedeixen per activitats de les entitats o per activitats de particulars obertes a la gent del poble.
Els materials municipals només es cedeixen a entitats locals.
La notificació de la cessió a l'interessat es realitzarà per escrit o un altre mitjà que permeti tenir constància de la mateixa (mitjans electrònics).

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Preu públic per prestació de serveis
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

1 setmana

Requisits

Empadronament al municipi

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

1 setmana

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Material per a activitats diverses

Organisme responsable

Participació ciutadana

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles