Canvi de titularitat d'expedients o llicències d'obres

Demanar el canvi de la persona registrada com a titular d'una llicència o un expedient d'obra en qualsevol moment de la tramitació del mateix

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament:

Taxa per serveis urbanístics
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat actualitzada en expedients o llicències d'obres

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles