Control de documents de licitació (validació de poders, pagament de taxes ...)

Té per objecte facilitar la tasca administrativa en una licitació (documents correctes i complets)

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les taxa només s'aplicaran a les possibles fotocòpies i en la validació de poders.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Control de documents

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles